Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Ludzie

Strona w budowie

Wszyscy, związani niegdyś z Ruchem WiP, czytelnicy witryny proszeni są o nadsyłanie na adres redakcji (fundacjawip@yahoo.com) swoich krótkich biogramów i świeżych zdjęć. Zdjęcia i biogramy będą publikowane paczkami w kolejności nadsyłania. PRECZ Z ALFABETEM! VIVAT SORBOVIT!


Notki biograficzne:

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP

%d blogerów lubi to: