Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Tomasz Borewicz

Tomasz Borewicz

Tomasz Borewicz

 

Tomasz Borewicz (dawniej Burek), ur. 8 grudnia 1963 w Gdańsku. Działacz społeczny, dziennikarz, podróżnik, badacz kultur pierwotnych. Ojciec córki Ani, a od niedawna dziadek dla Liama Jakuba.

Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku rozpoczął studia historyczne na WSP w Słupsku, a następnie na Uniwersytecie Gdańskim. Z obu uczelni relegowany ze względu na działalność opozycyjną. Magister antropologii kultury na Wydziale Humanistyczno – Pedagogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pierwsze kontakty z opozycją demokratyczną nawiązał w roku 1979. Po roku 1982 zajmował się w strukturach „S” kolportażem wydawnictw bezdebitowych. W roku 1983 organizuje i prowadzi NZS na WSP w Słupsku oraz jest głównym redaktorem pisma „Akademik”. W 1986 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Słupsku za posiadanie wydawnictw nielegalnych i sprzętu poligraficznego. Przez blisko miesiąc przebywa w tzw. „sztywnej celi” wraz z osobami skazanymi na wyrok śmierci za morderstwa na tle rabunkowym. Prowadził 2 tygodniową głodówkę w celu uzyskania statusu więźnia politycznego. Zwolniony po miesiącu ze względu na zły stan zdrowia, sankcja prokuratorska została uchylona kilka miesięcy później w wyniku amnestii.

W 1986 r. podejmuje pracę jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdańsku i jednocześnie aktywnie uczestniczy w strukturach „Solidarności Oświaty” – jest m.in. współredaktorem pisma „Kontakty”.

Twórca i opiekun ruchu „Twe-Twa” – grupy młodzieżowej nastawionej na propagowanie postawy sprzeciwu obywatelskiego opartego na zasadach „non-violence” wśród swoich rówieśników.

Współorganizator strajku w maju 1988 na Uniwersytecie Gdańskim i uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej – maj i sierpień 1988 (drukarz na terenie parafii św. Brygidy w Gdańsku).

Od początku roku 1988 uczestnik Ruchu Wolność i Pokój, zajmował się przede wszystkim działalnością ekologiczną i kulturalną (współorganizator Festiwalu Pokoju w 1988 i 1989 r). Ze względu na obecność treści propagandowych i ideologicznych, organizator akcji zniesienia lekcji Przysposobienia Obronnego w szkołach podstawowych i średnich.

Jeden z głównych działaczy ruchu sprzeciwu wobec planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce – współorganizator referendum społecznego na terenie woj. gdańskiego.

Na początku lat ’90 współautor raportu „Ekorozwój Polski – 2020” opracowanego na potrzeby Sejmu III RP. Organizator działań ekologicznych – np. Rainbow Family Gathering, Dni Ziemi w Warszawie, Studium Ekologicznego w Gdańsku.

Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP

%d blogerów lubi to: