Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Działania Fundacji

Korespondencja z Urzędem Skarbowym

Sprawozdania


03.05.2013 r. Dariusz Zalewski

W dniu 12 grudnia 2012 r. w przeddzień 31 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie spotkanie z uczestnikami Ruchu Wolność i Pokój. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele antykomunistycznej opozycji z Bełchatowa, przedstawiciele lokalnych władz, młodzież szkolna oraz zaproszeni goście: Zuzanna Dąbrowska-Denisiuk (WiP Wrocław/Warszawa), Wojtek Bafeltowski (WiP Warszawa), Zdzisław Kulawik (WiP Częstochowa), Jarosław Kapsa (WiP Częstochowa), Jarema Dubiel (WiP Warszawa), Wiesław Cupała (Pomarańczowa Alternatywa, Solidarność Walcząca Wrocław), Marek Krukowski (WiP Wrocław), Mariusz Maszkiewicz (WiP Częstochowa), Dariusz Zalewski (WiP Bełchatów/Warszawa). Spotkanie poświęcone było motywom działalności opozycyjnej w latach 80. i jej znaczeniu dla rozwiązywania biężących problemów życia publicznego. W trakcie spotkania przedstawiono książki wydane przez Fundację Wolność i Pokój oraz wyświetlono film o Pomarańczowej Alternatywie przygotowany przez Wiesława Cupałę”.


14.02.2013 r. Jarosław Dubiel (Jarema)

 

W Księgarnio-kawiarni Tarabuk (ul. Browarna 6) odbyło się spotkanie dyskusyjne organizowane przez Fundacje Wolność i Pokój pt. Sens i bezsens Przemocy. Gosciem honorowym była autorka monografi WiP-u. Między wolnością a pokojem Anna Smolka. W spotkaniu udział wzieli  między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia Wolnego Słowa  i dziennikarze. Prezentowano wydawnictwa WiP-u i IPN-U. Dyskusja była bardzo ciekawa.

 


Styczeń 2013 r. Piotr Odrzywołek

 

Po rozesłaniu wydanej przez nas książki “Od dyktatury do demokracji. Drogi do wolności”. do bibliotek publicznych od kilku z nich otrzymaliśmy podziękowania. Skany tych podziękowań w formacie pdf można zobaczyć tutaj

 


Książki wydane przez Fundację Wolność i Pokój

Książka do pobrania w formacie pdf

Od dyktatury do demokracji. Drogi do wolności.

Wydanie książki prof. Gene Sharpa przez środowisko Ruchu Wolność i Pokój nie jest przypadkowe. Wprawdzie Sharp nie inspirował WiPowców do działania publicznego w latach 80., a też i WiPowcy nie byli inspiracją do aktywności pro publico bono dla szacownego Profesora, to jednak wiele nas łączy. Wszyscy WiPowcy sprzeciwiali się składaniu przysięgi wojskowej zawierającej klauzulę wierności armii czerwonej, która była ostoją dyktatury w wymiarze międzynarodowym i odpowiedzialną za tragedię wielu narodów i milionów jednostek. Ostoją dyktatury w wymiarze krajowym, choć z różnych powodów przemilczaną i hołubioną, było tzw. ludowe wojsko polskie, które zbrojnie najechało pod przewodnictwem W. Jaruzelskiego Czechosłowację w 1968 r., polskie Wybrzeże w 1970 r. i całą Polskę w grudniu 1981 r. Gene Sharp wskazuje, jak skutecznie walczyć o niepodległość, niezależność, suwerenność, godność etc. bez używania przemocy. WiPowcy korzystali z tych sposobów walki nie znając propozycji Sharpa, a też i Sharp nie znał w latach 80. WiPowców. Bliskość poglądów ma swoje koincydencje a książka prof. Gene Sharpa jest tego najlepszym dowodem.

Dariusz Zalewski

Einstein Institution

Książka do pobrania w formacie pdf (ISBN 978-83-936296-4-0).


Materiały z konferencji

Ruch Wolność i Pokój w relacjach międzynarodowych (1985-1990). Materiały z konferencji pt. „Bezpieczeństwo i Tożsamość” (Warszawa, 7-8 października 2011)

Po 25 latach od powołania Ruchu „Wolność i Pokój” postanowiliśmy utworzyć Fundację i jeszcze raz włożyć swój skromny wkład w dyskusję w naszym kraju na tematy dotyczące m.in. bezpieczeństwa, racji stanu, wyborów moralnych, roli jednostki w życiu publicznym oraz problemów ochrony naszego środowiska naturalnego.

Przy okazji pierwszej po latach konferencji organizowanej przez WiP (ostatnie takie miały miejsce w latach 1987-1988 – w zupełnie innych warunkach) chcemy znów postawić sobie i wszystkim zainteresowanym pewne kluczowe pytania. Tym razem zaprosiliśmy naszych przyjaciół z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Austrii i Niemiec. Interesuje nas jak oni widzą miejsce Polski w naszym regionie, jak my dostrzegamy miejsce naszych przyjaciół – dawnych dysydentów – w ich środowiskach politycznych, społecznych i zawodowych. Interesuje nas, jaka jest waga problemów, z którymi zmagamy się tu w Polsce oraz z którymi zmagają się nasi sąsiedzi.

Fragmenty wstępu Mariusza Maszkiewicza

Materiały konferencyjne do pobrania w formacie pdf

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP

%d blogerów lubi to: