Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Gwido Zlatkes

;Gwido Zlatkes

Gwido Zlatkes, urodzony 1955, z wykształcenia polonista; w latach 70-tych i 80-tych związany z teatrem studenckim  (Teatr Ósmego Dnia, Teatr PSPS, Nieprasować).  Dziennikarz podziemny, w WiP-ie prawie od początku, redagował „Dezertera”. Polskę porzucił w 1989 z miłości do teatru Double Edge, od tego czasu w Stanach Zjednoczonych, najpierw w Bostonie, a od 7 lat w Kaliforni. Tłumacz: na polski (m.in. traktat Talmudu Babilońskiego Chagiga,  „Droga człowieka wg nauczania chasydów” Martina Bubera, „Małżeństwo nieba i piekła” Blake’a, „Cała wbrew” (Worstward Ho) Becketta) i na angielski: m.in wiersze Rafała Wojaczka, Jerzego Ficowskiego, Miłosza Biedrzyckiego, Leszka Szarugi. Na chleb zarabia jako bibliotekarz na Uniwersytecie Kaliforni w Riverside, ponadto prowadzi własną drukarnię artystyczną/wydawnictwo VigodaPress.com.


Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP