Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

O Nas

Fundacja Wolność i Pokój:
Forma prawna: Fundacja
Numer w KRS: 0000377302
Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 02.02.2011
Numer NIP: 525-249-83-21
REGON: 1427892911
Numer konta: PEKAO SA   nr 14 1240 6175 1111 0010 3789 4118
 
Adres:
01-651 Warszawa
ul. Gwiaździsta 5 C m. 7
Email: fundacjawip@yahoo.com
 
Rada Fundacji:
Małgorzata Gorczewska
Małgorzata Tarasiewicz
Piotr Odrzywołek
Wojciech Bafeltowski – sekretarz
Jarosław Dubiel (Jarema) – zawieszony z powodu objęcia funkcji prezesa Zarządu
Marek Krukowski – przewodniczący
Jacek Kielar
Beata Giermek
Wacław Giermek
Marek Adamkiewicz
Grzegorz Majewski
Sławomir Dutkiewicz
 
Zarząd Fundacji:
Jarosław Dubiel (Jarema) – prezes
Zuzanna Dąbrowska – wiceprezeska
Dariusz Zalewski – wiceprezes
 
Redakcja witryny:
Wiesław Cupała – redaktor odpowiedzialny
Zuzanna Dąbrowska
Jarosław Kapsa
Mariusz Maszkiewicz
Email: fundacjawip@yahoo.com
Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP