Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Zuzanna Dąbrowska

Zuzanna Dąbrowska

Zuzanna Dąbrowska

Zuzanna Dąbrowska – wiceprezeska zarządu Fundacji Wolność i Pokój

Działaczka wrocławskiego WiP –u, a także wielu innych organizacji opozycji demokratycznej, takich jak grupa samorządowa Dwunastka, Pomarańczowa Alternatywa, Polska Partia Socjalistyczna. Po okresie pracy podziemnej w wydawnictwach „Solidarności” i pierwszym zatrzymaniu w roku 1984, działała pod nazwiskiem, m.in. biorąc udział w głodówce kobiet związanych z ruchem WiP, w Podkowie Leśnej. Wielokrotnie zatrzymywana podczas akcji protestacyjnych, strajków i manifestacji.

Z zawodu dziennikarka, komentatorka, od 1990 roku pracowała w gazetach codziennych i tygodnikach, m.in. „Sztandarze Młodych”, „Trybunie”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Dzienniku”. Obecnie jest komentatorką Pierwszego Programu Polskiego Radia.

Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP