Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Wojtek Jaroń

Zdjęcie Wojtka Jaronia

Wojtek Jaroń

Wojtek G. Jaroń – potomek rodziny powstańców śląskich oraz działaczy polskiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej. Działacz obywatelski w latach 1981- 1989 na Górnym Śląsku. W reakcji na stan wojenny organizuje w Tychach grupę ODZEW. W lutym 1982 roku odmówił służby w Ludowym Wojsku Polskim w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego i tragedię górników z kopalni Wujek. Zgodnie z dekretem stanu wojennego odmowa służby wojskowej była zagrożona karą od pięciu lat więzienia do kary śmierci, ale ze względu na młody wiek karę nadzwyczajnie złagodzono i został skazany na trzydzieści miesięcy więzienia.

 Współzałożyciel ruchu Wolność i Pokój (WiP) w Katowicach oraz Śląskiego Ruchu Ekologicznego (ŚRE), w latach 1986-1989 dwóch najaktywniejszych platform oporu antysystemowego w regionie. Organizator jednej z niewielu akcji protestacyjnych przeciwko obecności sowieckiej broni nuklearnej w Polsce odbywającej się w 1985, 1986 i 1987 roku pod sowiecką bazą wojskową w Mrzeżynie. Inicjator Apelu z studentów śląskich uczelni „Ratować Górny Sląsk!” z przełomu 1986-87, popularnie zwanym apel o śląskim Czarnobylu. Apel otworzył działanie nowej pokoleniowo opozycji na G.Śląsku, umiędzynarodowił on sprawę opozycji antykomunistycznej na G.Śląsku jak i problemów tego regionu. Nastąpiło to poprzez upublicznienie apelu studentów uczelni śląskich na kongresie helsińskim WIP w Warszawie (International Peace Seminar: Warsaw, 7-10 May 1987). Apel ten postulował oprócz międzynarodowego seminarium i upublicznienie danych o katastrofie górnośląskiej specjalną ustawę sejmu PRL w sprawie natychmiastowego ratowania G. Śląska przed postępującą katastrofą ekologiczną. Po rocznych naciskach delegacja śląskiego WIP i ŚRE została przyjęta w sejmie w czerwcu 1989 ,i przekazała petycją podpisaną przez tysiące osób w sprawie w/w ustawy specjalnej.

 Współorganizator i aktywny uczestnik regularnych demonstracji antykomunistycznych w latach 1988-1989; 18 marca 1988 r. zorganizował pierwszą w centrum Katowic demonstrację od czasu wprowadzenia stanu wojennego. Inicjator „Śląskiego Przebudzenia 1988” jako fali działań jawnej opozycji antykomunistycznej w regionie. Organizator akcji- kampanii protestacyjnych przeciw koksowni giganta w Stonawie (CSRR). Dotyczyło to zagrożenia masowego wysychania lasów beskidzkich. Kampanie zostały zakończone konfliktem dyplomatycznym PRL, CSRR i wycofaniem się CSRR z inwestycji po protestacyjnej nocie dyplomatycznej przekazanej przez Stanisława Kulskiego na ręce premiera CSRR, członka rządu T. Mazowieckiego (drugi dzień rządów, 26.08.1989). Organizator akcji- kampanii protestacyjnych przeciw sowieckim elektrowniom jądrowym Żarnowcu i Klempiczu. Współtwórca podziemnych pism „FA” (1987; pismo ukazuje się od drugiego numeru pod tytułem „FA-art”) oraz „Martwa Natura”. W latach 1990-92 przebywał w Niemczech jako delegat górnośląskiej „Solidarności”, specjalista w zakresie ekologii. W latach 1992 -1998 studiował w Niemczech oraz Anglii, specjalizując się w problematyce rozwoju regionalnego i integracji europejskiej. Od 1999 pracuje w Polsce pilotując projekty współfinansowane przez Unię Europejską na Górnym Śląsku i Śląsku Opolskim. W 2010 roku przyczynił się do założenia Fundacji Wolność i Pokój i został fundatorem. Przygotowuje do druku książkę „Czwarte powstanie”, powieść o Polsce lat 80. opartą na faktach z jego biografii oraz historii ruchu Wolność i Pokój. Fragmenty książki wydrukowano w CZĘŚCI DRUGIEJ TRYLOGII w kwartalniku FA-art, strona 156-187:http://www.bezkartek.pl/ti-v-ti174927/Inne//ebook-Kwartalnik-Literacki-FA-art-nr-3-4-85-86-2011.jsf)

Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP