Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Zmarł Andrzej Piątek

Mariusz Maszkiewicz

p
W dniu 28 marca br. odszedł nagle nasz przyjaciel Andrzej Piątek (ur. w 1965 r.).
Był aktywnym działaczem NZS oraz środowisk Duszpasterstwa Akademickiego w Częstochowie, w latach 80-tych.
Poznałem go w 1988 roku i od tej pory niezmiennie przyjaźniliśmy się.
Andrzej czynnie wspierał inicjatywy i działalność Ruchu „Wolność i Pokój” w Częstochowie, angażował się w kolportaż wydawnictw niezależnych oraz w pracę na rzecz osób potrzebujących. W 1989 roku uczestniczył w działaniach Komitetu Obywatelskiego oraz Biura Wyboczego „Solidarności”.
W 1991 roku wstąpił do służby Rzeczpospolitej i został oficerem Urzędu Ochrony Państwa, a następnie przez wiele lat był oficerem Straży Granicznej. Dosłużył się stopnia podpułkownika.
W latach 1995-1999 zorganizował i prowadzil pracę wydziału wizowego i paszportowego w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie, gdzie przebywał wraz ze swoją żoną Jolantą oraz córką Justyną.
Po odejściu z czynnej służby w Straży Granicznej mieszkał z rodziną i bliskimi w Częstochowie.
Andrzej zawsze zostanie w mojej pamięci jako serdeczny i oddany przyjaciel, uczynny i gotowy do niesienia pomocy innym.
Będzie mi go teraz bardzo brakowało.
Niech Pan Jezus Zmartwychwstały zaprowadzi go do życia wiecznego.

Informacja

This entry was posted on 29 marca 2016 by in Nieskategoryzowane and tagged .

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP