Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Jarema Dubiel

Jarema Dubiel

Jarema Dubiel po prawej (po lewej Bafel).

Jarosław Dubiel (Jarema) wspolpracownik KOR i SKS. Drukarz w NOWA. Współzałożyciel Ruchu WiP. W latach 1990-tych pracownik Centrum Informcji Ekologicznej i Biura Obsługi Ruchu Ekologicznego. Redaktor programu Alternativi. Działacz Inicjatywy Antynuklearnej IAN. Od 2002 przedstawiciel Fundacji EarthHandsAndHouses. Prezes Fundacji WiP

Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP