Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Zmarła Zosia Domaniewska

Zofia Domaniewska

W piątek 13.09.2013, rano umarła Zosia Domaniewska, od zawsze sympatyzowała z WiPem, a w `89 r. gdy dużo ludzi zaczęło odchodzić z Ruchu w Warszawie ona włączyła się czynnie w dalszą obronę praw objectorów, praw zwierząt i ekologię. Ostatnio współpracowała ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa, przygotowywała album o Ruchu Wolność i Pokój… nie zdążyła go skończyć. Wspaniały człowiek, wierny i lojalny przyjaciel, miłośnik zwierząt. Odeszła za wcześnie, duużo za wcześnie… Zosiu już nam Ciebie brakuje, twojej mądrości, rad, wpisów, również na tym forum… Jedyna nadzieja, że kiedyś się jeszcze spotkamy i przegadamy nie jedną wieczność. Pokój Twojej duszy!

Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP