Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Zmarł Zbigniew Romaszewski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 13 lutego 2014 r. zmarł Zbigniew Romaszewski, działacz opozycji antykomunistycznej, obrońca praw człowieka, w latach 80. kierujący Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ Solidarność, senator i wicemarszałek Senatu RP, kawaler Orderu Orła Białego, przyjaciel Ruchu Wolność i Pokój i osoba wspierająca działania Wipowców w czasach trudnych. Non Omnis Moriar … Przyjacielu!

Zbigniew Romaszewski

Zbigniew Romaszewski otwierający międzynarodową konferencję „Bezpieczeństwo i tożsamość” zorganizowaną przez Fundację Wolność i Pokój w październiku 2011 r.

Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP