Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Zmarł Konstanty Miodowicz

Konstanty Miodowicz

23 sierpnia 2013 r. zmarł w Warszawie Kostek Miodowicz, działacz opozycji antykomunistycznej a w II połowie lat 80. uczestnik Ruchu Wolność i Pokój w Krakowie. W III RP zaangażował się w pracę nad tworzeniem służb specjalnych. Od 1997 r. był parlamentarzystą Sejmu RP. Jego pasją były góry i wspinaczka wysokogórska, pasja zresztą rodzinna, której poświęcenie się naznaczone było rodzinnym dramatem (w Himalajach na K 2 w 1986 r. zginęła Kostka siostra Dobrosława).

 Cześć Twojej pamięci!

Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP