Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Wiesław Cupała

 

Zamiast notki bigraficznej  ocenzurowana wersja filmu „Krzyżyk na drogę”, który mógł być oglądany na YouTube przez trzy lata gdy nagle okazało się, że zawiera fragment, którego na YouTube nie można pokazywać. Fragmentem tym był wywiad (znaleziony przeze mnie na YouTube) z Jerzym Urbanem na temat stanu wojennego. Wywiad ten nagrała niezależna telewizja po wyjściu Jerzego Urbana ze wspólnej biesiady z Adamem Michnikiem i Moniką Olejnik. Z wywiadu, w ocenzurowanej wersji, nie zostawiłem ani jednej wypowiedzi Jerzego Urbana. Zostawiłem jedynie dwa zdania wypowiadane przez Adama Michnika na krótko przed zasadniczą rozmową z Jerzym Urbanem. Pierwotny materiał z wywiadem nie jest już też dostępny na YouTube, ktoś wykupił prawa autorskie do niego i usunął go z serwisu. Mam nadzieję, że teraz mój filmik będzie w serwisie mógł pozostać.

Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP