Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Ogłoszenia nadesłane

Za treść ogłoszeń odpowiedzialna jest osoba nadsyłająca dane ogłoszenie. Fundacja Wolność i Pokój oraz Redakcja Witryny jest neutralna wobec ogłaszanych w tej rubryce działań, chyba, że jest to specjalnie zaznaczone.


Nadesłał Jarosław (Jarema) Dubiel

Kampania reklamowo-wizerunkowa giganta wydobywczego jakim jest firma CHEVRON jeszcze trwa, dowiadujemy się z niej w prasie krajowej i w telewizji jak wspaniałą, odpowiedzialną społecznie i dobrze współpracującą ze społecznościami lokalnymi firmą jest Chevron.

Jednocześnie firma Chevron wytacza mieszkańcom proces sądowy – za to, że nie akceptują jej bezkompromisowej ingerencji w ich życie i bronią zdrowia i przyszłości swoich dzieci.

Oto powiadomienie mieszkańców Żurawlowa:

„O tym jak amerykański gigant energetyczny CHEVRON buduje sąsiedzkie relacje ze społecznością rolników Zamojszczyzny będzie można  przekonać się w Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie w dniu 07 listopada 2013r. o godz. 9.00

Proces cywilny o zabezpieczenie posiadania firma Chevron wytoczyła mieszkańcom wiosek Żurawlów, Rogów, Szczelatyn, protestującym przeciw działalności koncernu w związku z poszukiwaniem gazu łupkowego na terenie koncesji „Grabowiec”.

Protest trwa nieprzerwanie od 03 czerwca 2013r.

Zapraszamy do sądu.

http://strefazieleni.org/chevron-w-sadzie-przeciwko-mieszkancom-zurawlowa/


Nadesłała Sabina Kwak

Okładka

Wystawa „Formacja 1988. W obronie Uniwersytetu”
25. rocznica powstania kwartalnika literackiego „FA-art”

10 lipca 2013 r. odbył się wernisaż wystawy „Formacja 1988. W obronie Uniwersytetu”, rozpoczynającej obchody 25. rocznicy powstania kwartalnika literackiego „FA-art”.

Początki pisma sięgają roku 1987 i są związane z działalnością grupy osób, która zdecydowawszy się na podjęcie nielegalnej, ale „naziemnej” działalności, stworzyła górnośląską część Ruchu „Wolność i Pokój” (WiP) oraz Śląski Ruch Ekologiczny (ŚRE). Grupa ta podjęła wiele inicjatyw wydawniczych oraz organizowała manifestacje i akcje protestacyjne. Tworzyli ją poloniści, socjologowie i prawnicy, należący do środowiska Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a spotykający się w schronisku studenckim Szczytówka, m.in.: Wojtek G. Jaroń, Rinaldo Betkiewicz (pierwszy redaktor naczelny gazety), Joanna Gepfert, Jan Mazurkiewicz, Maciej Muzyczuk, Krzysztof Pióro, Jan Sieracki, Waldemar Szymczyk, Jarosław Trela, Witold Trólka (twórca opracowania graficznego pierwszego „FA-artu”) i Wojciech Tuś. Pismo z założenia funkcjonowało poza cenzurą – za jego redagowanie groziły sankcje – a powstało w wyniku współpracy Ruchu „Wolność i Pokój” z artystami i ówczesnymi studentami śląskiej polonistyki, m.in. Konradem Kęderem (redaktorem naczelnym pisma od drugiego numeru) i Krzysztofem Uniłowskim. Po wydrukowaniu w 1988 roku pierwszego numeru kwartalnik ewoluował w kierunku pisma studenckiego, by kilka lata później przybrać już zdecydowanie literacki charakter.

Po 25 latach w miejscu manifestacji studenckich, których pretekstem była kwestia postulowanego zamknięcia ruchu ulicznego na uniwersyteckim odcinku ulicy Bankowej, podtekstem zaś – walka o autonomiczną przestrzeń Uczelni, zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt fotografii, dokumentujących tamte wydarzenia.

Jak to samo miejsce – między rektoratem Uniwersytetu Śląskiego a Wydziałem Nauk Społecznych – przedstawia się w 2013 roku? Czy poza ziszczeniem się wizji o braku ruchu kołowego na ulicy Bankowej przedstawiciele Formacji 1988 mogą mówić o swoim sukcesie? Jak z perspektywy czasu oceniają swoje działania sprzed ćwierćwiecza?

Organizatorzy:

Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego, Wydawnictwo FA-art, Fundacja Otwarty Kod Kultury we współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Fundacją „Wolność i Pokój” oraz ze Stowarzyszeniem „Pokolenie”, które udostępniło zdjęcia autorstwa Jarosława Krawczyka.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

http://www.FA-art.pl/25lat

Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP