Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Małgorzata Tarasiewicz

Malrzata Tarasiewicz

Małgorzata Tarasiewicz – dyrektorka międzynarodowej organizacji Network of East-West Women. Członkini Zarządu Europejskiego Lobby Kobiet, największej organizacji kobiecej w Europie. W latach 80-tych działaczka Ruchu „Wolność i Pokój”, organizacji opozycyjnej wobec reżimu komunistycznego. Na przełomie lat 80 tych i 90- tych – koordynatorka Sekcji Krajowej Kobiet NSZZ, Solidarność, następnie do 1995, prezeska Stowarzyszenia Amnesty International w Polsce.

Magłgosia mówi o Amnesty International

Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP