Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Apel do Prezydenta RP w sprawie znoszenia ograniczeń wizowych dla obywateli Ukrainy

Szanowny Panie Prezydencie,

Historyczne wydarzenia pokojowej rewolucji w Kijowie, owocowały odbudową kapitału przyjaźni między społeczeństwem Polski i Ukrainy. Zwycięstwo Majdanu tworzy nadzieję, że w bliskim nam państwie ugruntowana zostanie rzeczywista demokracja chroniąca prawa i wolności obywateli.

Przyszłość jest nieznana, przed Ukrainą stoją trudne wyzwania: tworzenie demokratycznych procedur, budowa sprawnej, wolnej od korupcji administracji rządowej i wymiaru sprawiedliwości, reformy gospodarcze uwalniające państwo od dyktatu oligarchów. Rodzą się obawy: grozi niebezpieczeństwo rozkładu lub rozpadu państwa, sankcje rosyjskie mogą pogłębić problemy gospodarcze, a trudna sytuacja doprowadzić może do wzrostu znaczenia ekstremistycznych, antypolskich i antyeuropejskich grup politycznych.

Widzieliśmy jak zmarnowano owoce „pomarańczowej rewolucji”. Obserwowaliśmy doświadczenia innych państw, gdy po „arabskiej wiośnie”, nie udało się stworzyć mocnych fundamentów demokracji w Egipcie i Libii, a pokojowa rewolucja w Syrii zmieniła się w nieszczęście, okrutnej wojny domowej. Jesteśmy przekonani, że należy zrobić wszystko, by podtrzymać pozytywny kierunek zmian w bliskim nam państwie ukraińskim.

Trwały pokój budować można tylko na fundamencie wolności. Przyczyniając się do poszerzenia wolności społeczeństwa Ukrainy Polska powinna z determinacja domagać się zniesienia granicznego muru. Nasz kraj otwarł się w czasie pokojowej rewolucji; ofiarowana została pomoc w leczeniu rannych w kijowskiej walce o wolność. Konsekwentnie powinniśmy iść dalej, znosząc bariery wizowe dla osób bliskich, odwiedzających rannych, bohaterów Majdanu, w polskich szpitalach.

Ten oczywisty gest wyznaczać może dalsze działania. Pozytywne zmiany na Ukrainie ugruntować może otwarcie na Europę. Rząd Rzeczpospolitej powinien zainicjować projekt otwarcia, wyznaczający w krótkim horyzoncie czasowym perspektywę zniesienia lub maksymalnego uproszczenia barier wizowych blokujących obywatelom Ukrainy wjazd do Polski i na obszary innych krajów Unii Europejskiej. Rząd Rzeczpospolitej powinien być także inicjatorem takiej formy umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z UE, by możliwie szybko urzeczywistnić wolność przepływu osób, towarów i usług. Taka sama propozycja otwarcia powinna dotyczyć także Gruzji, Mołdawii i innych państw akceptujących porozumienie z UE. Perspektywa otwarcia powinna być także ofertą dla Rosji, jeżeli to państwo wybierze drogę zmian umacniających wolność jednostki, szanujących europejskie wartości określone kartą praw człowieka i obywatela.

Postrzegamy wielka wartość wolności i pokoju na Ukrainie. Wąski interes ekonomiczny, obawy przed ukraińską konkurencją na rynku pracy, towarów i usług, nie powinny przesłonić rzeczy najistotniejszych. Przegrana Ukrainy, upadek gospodarczy i społeczny bliskiego nam państwa, przyczynić się może do poważnego kryzysu uderzającego we wszystkie kraje UE. Od czasu Monachium 1938 r Europa powinna mieć świadomość, że polityczny egoizm nie zapobiega wojnie, rodzi jedynie poczucie hańby.

Jeśli popierasz nasz apel podpisz go (ze względów technicznych Twój podpis pojawi się z kilkugodzinnym opóźnieniem).

Apel podpisali:

Jarosław Kapsa
Małgorzata Gorczewska
Gwido Zlatkes
Marek Krukowski
Zuzanna Dąbrowska
Jarosław Dubiel
Dariusz Zalewski
Mariusz Maszkiewicz
Piotr Odrzywołek
Małgorzata Tarasiewicz
Marek Adamkiewicz
Justyna Janiszewska-Krukowska
Radosław Gawlik
Zdzisław Kulawik
Wiesław Cupała
Krystyna Kurzyca
Artur Łazowy
Rafał Szala
Adam Ulbrycht
Dariusz Paczkowski
Wiesław Mielcarski
Agata Saraczyńska
Maciej Furmanek
Ewa Mastalska
Sebastian Łuczak
Karol Tadeusz Zacharczyk
Artur Furdyna
Konrad Zbrożek
Arkadiusz Broniarek
Leszek Michno
Joanna Lebiedzińska
Michał Sądek
Jacek Kalinowski
Piotr Jagieła
Małgorzata Omilian-Mucharska
Jolanta Zientek-Varga
Piotr Rymarowicz
Piotr Niedlich
Paweł Ryfun
Arkadiusz Jełowicki
Michał Kurkiewicz
Marek Popiel
Małgorzata Porada-Labuda
Gabriela Witkowska
Krystyna Budrewicz
Mirosław Kołodziejczyk
Paweł J. Jx. Dębicki
Piotr Teisseyre
Grzegorz Majewski
Ewa Kamieniarz
Jarosław Hyl
Wojciech Piotrowski
Jarosław Hyk
Krzysztof Czyż
Karol Ciezak
Dariusz Gorgoń
Marek Jerzy Minakowski
Aleksander Labuda
Artur Matczak
Jacek Fedor
Iwona Janowiak
Kazimierz Wąsik
Artur Karwicki
Dariusz Kubiak
Piotr Golema
Andrzej Arszyński
Tomasz Borewicz
Andrzej Sokulski
Ireneusz Ziolkowski
Krzysztof Mroczko
Wojtek Bafeltowski
Jadwiga Gierczynska
Jan Kulawik
Mikołaj Kowalski-Barysznikow
Karol „Karol” Ejgenberg
Małgorzata Jakubowska
Reklamy

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP

%d blogerów lubi to: