Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

List w sprawie ukraińskich Sprawiedliwych

list_html_4673de03

My, sygnatariusze listu kierując się zasadą dobrosąsiedzkich stosunków między Polską i Ukrainą pragniemy upamiętnić heroiczną postawę Ukraińskich Sprawiedliwych, którzy z narażeniem własnego życia ratowali Polaków w czasie wojennej pożogi. W ten sposób chcemy przyczynić się do zbliżenia między oboma narodami pomimo rozmaitych historycznych waśni. Mając na uwadze znaczenie dobrosąsiedzkich stosunków, wielowiekowej wspólnoty kulturowej oraz zasady humanizmu, które powinny kształtować relacje między narodami, apelujemy do władz państwowych i samorządowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz organizacji społecznych o upamiętnienie we wszelkiej dostępnej formie heroicznej postawy Ukraińskich Sprawiedliwych.

Ukraińscy Sprawiedliwi dali przykład pielęgnowania zasad, wedle których powinny być kształtowane stosunki między jednostkami i narodami. Wielu Polaków zawdzięcza im przetrwanie w czasie wojennych zbrodni i szalejącego nacjonalizmu. Są uosobieniem dobra, które pokonało zło. Często płacili za to własnym życiem. Kultywowanie pamięci o Sprawiedliwych jest zakwestionowaniem tezy o „banalności zła” i daje nadzieję, że bliższa ludzkiej naturze jest „banalność dobra”.

Nie podważamy granic, nie chcemy rozdrapywać ran. Domagamy się pamięci o dobrych, prawdziwych ludziach. O naszych sąsiadach. Mamy nadzieję i gorąco o to apelujemy do naszych sąsiadów, by na Ukrainie przetrwała pamięć o Sprawiedliwych Polakach, którzy w czasie wojennej pożogi ratowali Ukraińców.

Sygnatariusze listu:

Marek Adamkiewicz
Wojciech Bafeltowski
Zuzanna Dąbrowska-Denisiuk
Sławomir Dutkiewicz
Jarosław Dubiel
Małgorzata Gorczewska
Wojciech Jacob Jankowski
Wojciech Jaroń
Grzegorz Majewski
Mariusz Maszkiewicz
Jarosław Kapsa
Marek Krukowski
Justyna Jan-Krukowska
Zdzisław Kulawik
Piotr Odrzywołek
Józef Pinior
Małgorzata Tarasiewicz
Dariusz Zalewski

 Лист в справі Українських справедливих

Ми, нижче підписані, керуючись принципом добросусідських відносин між Польщею і Україною, прагнемо увіковічити героїчну поставу Українських справедливих, які ризикуючи власним життям, рятували поляків під час війни. Таким чином , не зважаючи на різноманітні історичні суперечки,  ми хочемо посприяти зближенню між обома народами. Враховуючи значення добросусідських взаємин, багатовікової культурної спільноти, а також принципу гуманізму, котрі повинні формувати відносини між народами, апелюємо до державних органів влади і самоврядування щодо увіковічення в будь-якій доступній формі героїчної постави Українських справедливих.

Українські справедливі власними діями показали принципи, згідно з якими мають формуватися відносини між людьми і народами. Завдяки їм багато поляків змогли вижити в часі воєнних злочинів і навісного націоналізму. Вони є уособленням добра, котре подолало зло. Вони часто платили за свої вчинки життям. Культивування пам ‚ яті про справедливих оскаржує тезу „банальності зла” і дає надію, що людській натурі ближчою є „банальність добра”.

Ми не піддаємо сумніву кордони України, ми не хочемо роздряпувати старі рани. Ми вимагаємо пам ‚ятати добрих і справжніх людей – наших сусідів. Ми надіємося і закликаємо українців, щоб у них в країні також була збережена пам ‚ять про справедливих поляків, котрі рятували під час війни українців.

Reklamy

Informacja

This entry was posted on 28 listopada 2016 by in Historia, Narodowość, Patriotyzm, Społeczeństwo and tagged .

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP

%d blogerów lubi to: