Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

Miłka Tyszkiewicz potrzebuje pomocy

web-dscf0735-jpg

Iwona Bogumiła Tyszkiewicz „Miłka” po raz pierwszy została skazana w 1982 r. w Elblągu, jeszcze jako uczennica, na 3 lata w zawieszeniu na 5 lat za kolportaż ulotek i pism opozycyjnych podziemnej NSZZ „Solidarność”. W następnych latach inwigilowana oraz szantażowana przez SB, zwalniana z kolejnych zakładów pracy. We Wrocławiu była jedną z działaczek legendarnej Pomarańczowej Alternatywy. Współpracowała również z siecią drukarzy Solidarności Walczącej, RKS-em i Ruchem WiP. Od 1987 r. brała udział w budowie PPS i PPS-RD. Z tytułu swojej działalności w Pomarańczowej Alternatywie oraz PPS, PPS-RD wielokrotnie zatrzymywana na 48 godzin. W 1988 r. skazana na 10.000 zł. grzywny z zamianą na 3 dni odsiadki. Po 1989 r. Miłka była przede wszystkim aktywna w tworzeniu organizacji pozarządowych w Polsce. Była zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka i w 1991 r. współorganizowała we Wrocławiu pierwszy kongres organizacji działających na rzecz praw człowieka. Twórczyni jednego z pierwszych pism internetowych „Posłaniec”. Aktywna w formowaniu Partii Zielonych. W latach 2004-2015 współpracowała z Komisją Praw Człowieka Rady Europy, oraz biurem PE oraz Senatu RP Józefa Piniora.

Obecnie Miłka Tyszkiewicz choruje na nowotwór mózgu, na szczęście łagodny i możliwy do zoperowania, jest więc tzw. „pacjentem rokującym” na wyzdrowienie. Z tego tytułu Miłka od niedawna posiada I grupę inwalidzką i przyznany z tego tytułu skromny zasiłek miesięczny. Dopóki nie stanie na nogi przebywa we Wrocławiu, w Centrum Wsparcia Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul. Lelewela 23. Leczenie Miłki wymaga sporych nakładów finansowych w szczególności na leki, rehabilitację, sprzęt medyczny i dosyć specyficzną dietę. Obecnie korzysta z pożyczonego chodzika i wózka. Obecny stan Miłki nie pozwala jej kompletnie na pracę zarobkową.

Zwracamy się do ludzi dobrej woli o wsparcie, gdyż Miłka potrzebuje środków na leczenie oraz rehabilitację. Dzięki uprzejmości Fundacji Wolność i Pokój możecie Państwo udzielać wsparcia poprzez wpłaty na konto Fundacji WiP PEKAO SA nr 14 1240 6175 1111 0010 3789 4118 z dopiskiem „na pomoc dla Miłki Tyszkiewicz”.

Z góry dziękujemy za każdą pomoc.

Józef Pinior i Marek Krukowski

Środkami finansowymi na pomoc dla Miłki będzie zarządzać pani Agnieszka Danielewicz, kierowniczka Centrum Wsparcia Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrocławiu przy ul. Lelewela 23. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panią Agnieszką Danielewicz tel. 666 840 814, email: danielewicz-a@wp.pl

Reklamy

Information

This entry was posted on 5 listopada 2016 by in Nieskategoryzowane.

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP