Fundacja Wolność i Pokój

Centrum Informacji

APEL o pomoc prawną dla Sławka Dutkiewicza

Sławek

Sławek Dutkiewicz, jeden z najodważniejszych antykomunistycznych opozycjonistów, więzień polityczny, który prowadził najdłuższą głodówkę w PRL-u, dziś potrzebuje pomocy – jest pozbawiony środków do życia i grozi mu nawet kilka lat więzienia.

Sławek Dutkiewicz był jednym z najdłużej strajkujących głodowo więźniów PRL. Skazany na jesieni 1987 roku na 2 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności za „trwałe uchylanie się od służby wojskowej,” od chwili aresztowania podjął bezterminową głodówkę protestacyjną.

Komunistyczne władze więzienne nie pozwalały jednak na głodówkę i w rezultacie Sławek od listopada 1987 do sierpnia 1988 był dokarmiany przymusowo. Codziennie przemocą wkładano mu do gardła gumową rurkę, za pomocą której wtłaczano odżywczą papkę bezpośrednio do żołądka. Poddany tej torturze 260 razy, Sławek głodował nieprzerwanie do swojego zwycięskiego zwolnienia przedterminowego po 267 dniach głodówki.

Pierwszy bojownik IRA, Bobby Sands, kóry zmarł w wyniku strajku głodowego żądając uznania siebie i towarzyszy za więźniów politycznych, przetrwał 66 dni. Nie był dokarmiany przymusowo.

Po przemianach 1989 roku Sławek początkowo włącza się w nurt ekonomicznych przemian, jest dyrektorem, zakłada firmy, remontuje strychy, wozi klientów do Londynu. Ale bankrutuje. Dziś nie ma środków do życia. Ma natomiast długi i potrzebuje pilnie pomocy prawnej, bowiem
w efekcie długów w listopadzie 2014 Sławek wylądował na 14 dni w areszcie i grozi mu nawet kilka lat więzienia. Aby Sławek nie wrócił do Zakładu Karnego potrzebne jest zorganizowanie pomocy prawnej.

Prosimy o wpłaty na nr konta : PEKAO SA   nr 14 1240 6175 1111 0010 3789 4118
Z dopiskiem „Na organizację pomocy prawnej dla Sławka”

Zarząd Fundacji:
Jarosław Dubiel (Jarema) – prezes
Zuzanna Dąbrowska – wiceprezeska
Dariusz Zalewski – wiceprezes
Rada Fundacji:
Małgorzata Tarasiewicz – przewodnicząca
Piotr Odrzywołek – sekretarz
Wojciech Bafeltowski
Małgorzata Gorczewska
Marek Krukowski
Zdzisław Kulawik
Redakcja Witryny Fundacji:
Wiesław Cupała – redaktor odpowiedzialny
Jarosław Kapsa
Mariusz Maszkiewicz

Dziękujemy wszystkim darczyħcom

Wypływy  można zobaczyć tutaj.

Informacja

This entry was posted on 22 stycznia 2015 by in Nieskategoryzowane and tagged .

Zasady kopiowania z witryny FWiP

Wszelkie materiały publikowane w Centrum Informacji FWiP publikowane są na zasadach licencji Creative Commons 3.0 BY-NC (Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne) chyba, że jest zaznaczone inaczej.

Odpowiedzialność za treść artykułów

Artykuły są wyrazem poglądów ich Autorów. Za treść przedruków, ogłoszeń itp., jeśli nie jest zaznaczone inaczej, odpowiada redaktor odpowiedzialny. Dokumenty i stanowisko Fundacji Wolność i Pokój muszą być sygnowane przez władze Fundacji zgodnie z jej Statutem

Kontakt z redakcją witryny FWiP